Praktiniai patarimai

Praktiniai patarimai


Priekinės peleninės išėmimas ir įdėjimas

Priekinės peleninės išėmimas:
Peleninę atidarykite iki galo, nuspauskite (1) blokuojančią spyruoklę ir išimkite peleninę.

Įdėjimas: peleninę
Įdėkite į jai skirtą vietą ir paspauskite.


Galinės peleninės išėmimas:
Peleninę atlenkite, nuspauskite žemyn ir išimkite.

Įdėjimas:
Peleninę įstatykite į jai skirtą vietą ir paspauskite.

Slidžių laikiklis ir stogo bagažinė

Saugokite automobilį nuo pažeidimų. Naudokite tik mūsų išbandytus ir aprobuotus slidžių laikiklius ir stogo bagažines.


Galinių sėdynių išėmimas ir įdėjimas

Išėmimas: nuspauskite mygtuką 1 ir kartu šiek tiek pakelkite sėdynę (atsargiai, nesusižeiskite!). Tada traukite sėdynę į priekį (porankis neturi būti atlenktas).

Įdėjimas: pirmiausiai iki galo įdėkite galinę sėdynės dalį, po to žemyn iki užsifiksavimo spauskite priekinę dalį.

66

 

Praktiniai patarimai


Avarinio sustojimo ženklas

Avarinio sustojimo ženklas yra bagažinės dangčio vidinėje pusėje.

Norint išimti avarinio sustojimo ženklą, reikia pasukti fiksatorių (1) ir ištraukti ženklą.


Vaistinėlė

Vaistinėlė yra galinėje palangėje po dangteliu.

Gesintuvas

Gesintuvas yra prie vairuotojo kojų. Po kiekvieno panaudojimo gesintuvas turi būti užpildomas iš naujo. Gesintuvą būtina tikrinti kas vienerius – dvejus metus.


Atsarginis ratas, keltuvas, įrankiai

Atsarginis ratas (1), automobilio keltuvas (2) ir įrankiai yra įgilinime po bagažinės grindimis.

Norėdami juos išimti nuimkite bagažinės kilimėlį ir įgilinimo dangtį.

Patarimas:
Keltuvas naudojamas tik automobilio pakėlimui. Dirbant po automobiliu būtina naudoti atramas.

67

 

Ratai     Padangos     Ratų keitimas

Ratai, padangos

Keisdami arba naujai montuodami ratus naudokite tik tos pačios markės, to paties tipo ir to paties dydžio ratus.

Kokias vasarines ir žiemines padangas galima naudoti Jums patars kiekvienas MERCEDES-BENZ servisas. Teiraukitės jų visais klausimais, susijusiais su ratais ir padangomis.

Naujai įsigytas padangas montuokite ant priekinių ratų. Keisdami patangas naudokite ir atsarginį ratą, bet tik tuo atveju, jei jis yra tokio pat dydžio ir tipo kaip kiti ratai. Rekomenduojama naujas padangas įvažinėti apie 100 km mažesniu greičiu.

Naujiems diskams ratų varžtai turi būti parveržiami po 100-500 km. Užveržimo momentas 110 Nm.

Norint išvengti ventilių pažeidimų,

plieniniai ratlankiai turi būti eksploatuojami tik su ratų dangčiais.

Apie padangas skaitykite skyriuje „Techniniai duomenys“.

Ratų sukeitimas:
Priklausomai nuo susidėvėjimo lygio, ratai gali būti sukeisti vietomis išlaikant padangų kryptį. Sukeitimas turi būti atliekamas kas 5’000 – 10’000 km, atsiradus charakteringam nusidėvėjimo piešiniui (priekinių padangų kraštų nudilimas, galinių padangų vidurio nudilimas), kuris pablogina važiavimą. 

Padangų pažeidimai, tokie kaip atšokęs protektorius, gali atsirasti dėl lėto oro nutekėjimo (pavyzdžiui įstrigus viniui). Todėl yra būtina reguliariai, rečiausiai kas 14 dienų, tikrinti oro slėgį padangose. Tikrinant padangų slėgį reikia atkreipti dėmesį, kad įšilusiose padangose slėgis didesnis negu šaltose.

Jei slėgis nuolat sumažėja, reikia patikrinti padangas – jose neturi būti svetimkūnių, taip pat ventilio hermetiškumą.

Stebėkite ratų varžtus! Lengvojo lydinio ratlankiams prisukti naudojami ilgesni varžtai, negu plieniniams ratlankiams (paveikslas 69 psl.).

Kiekvieno ratų keitimo ir kiekvieno dugno plovimo metu nuplaukite vidines lengvojo lydinio ratlankių puses.

Gumbuoti, sulenkti arba surūdiję ratlankiai gali būti oro nutekėjimo arba padangos pažeidimo priežastis. Todėl ratlankius dažnai tikrinkite. Nuo aprūdijusių plieninių ratlankių nuvalykite rūdis ir nudažykite.

Prieš kiekvieną padangų montavimą turi būti patikrintas lengvo lydinio ratlankių briaunų nusidėvėjimas. Aštrius kampus pašalinkite.

68

 

Ratai     Padangos     Ratų keitimas


Rato pakeitimas

1. Nuspauskite stovėjimo stabdžio pedalą.

2. Jei Jūsų automobilis su mechanine greičių dėže, įjunkite 1-ą arba atbulinę pavarą. Automatinės greičių dėžės selektorių nustatykite į „P” padėtį.

3. Užfiksuokite automobilį atramomis arba panašiais dalykais, kad jis nejudėtų: ant kalno abu priešingos

.
pusės ratus, lygioje vietoje – po vieną priešingoje pusėje įstrižai esantį ratą.

4. Įkiškite atsuktuvą (250, 280 E ir 280 CE – kombinuotą raktą) į rato dangčio išpjovą ir nuimkite rato dangtį.

5. Kombinuoto rakto pagalba atpalaiduokite rato varžtus, bet jų neišsukite.

Stebėkite ratų varžtus!
1. Tik lenkvojo lydinio ratlankiams.
2. Tik plieniniams ratlankiams.

 

6. Jei reikia, išvalykite keltuvo lizdą. (Keltuvo lizdai yra už priekinių ratų ir prieš galinius ratus).

7. Įkiškite keltuvo vamzdį iki galo. Keltuvą pastatykite taip, kad keliant automobilį jis išliktų statmenas. Automobilį pakelkite tiek, kad ratas neliestų žemės.

69

 

Ratai     Padangos     Ratų keitimas

.
8. Kai ratų varžtai yra išsukti, juos reikia padėti ten, kur nėra purvo ir smėlio.

Lengvojo lydinio ratlankiai:
Prieš atsukant paskutinį varžtą, stebėkite, kad ratas nenukristų – galite pažeisti laką!

9. Ratą nuimkite.

10. Keltuvą nustatykite taip, kad ratas būtų lengvai uždedamas.

11. Uždėkite ratą (ventilis apačioje) ir prispauskite. Rato varžtus užsukite ir šiek tiek priveržkite. Naudokite tik tinkamus varžtus.

Lengvo lydinio ratlankiai:
Stebėkite, kad prieš įsukant pirmą varžtą ratas nenukristų – galite pažeisti laką!

12. Nuleiskite automobilį. Ištraukite keltuvą. Atskirai užveržkite penkis varžtus kas antrą. Naujiems ratlankiams varžtai turi būti paveržti po 100 – 500 km. Užveržimo momentas 110 Nm (11 kpm).

13. Rato dangčio uždėjimas:
Pirmiausiai į išpjovą tarp dviejų rato dangčio spyruoklių įstatykite ventilį. Šioje padėtyje užspauskite rato dangtį stipriu rankos smūgiu ventilio kryptimi.

14. Nustatykite padangų slėgį.

Oro slėgis padangose

Lentelėje (žiūrėkite paskutiniame puslapyje arba and degalų dangtelio) yra nurodyti padangų slėgiai žieminėms ir vasarinėms padangoms o taip pat įvairioms eksploatacijos sąlygoms.

Dėmesio!

Padangų slėgis priklauso nuo temperatūros – 10ºC keičia slėgį 0,1 bar. Atkreipkite į tai dėmesį, kai tikrinate padangų slėgį, ypač žiemą.

70

 

Eksploatacinių skysčių kontrolė

Pavyzdys:
Patalpos temperatūra    apie +20ºC.
Išorės temperatūra         apie 0ºC.

Jei nustatinėjate oro slėgį patalpoje, prie rekomenduojamo pridėkite 0,2 bar.

Važiavimo metu, priklausomai nuo važiavimo greičio ir apkrovos, padidėja padangų temperatūra ir kartu padangų slėgis. Dėl to padangų slėgį reikia nustatinėti esant šaltoms padangoms. Šiltose nuo važiavimo padangose slėgį reikia koreguoti tik tada, jei atitinkamomis sąlygomis nebuvo pasiektos lentelėje nurodyto reikšmės.

.
Aušinimo skysčio kontrolė

Atidarykite radiatoriaus rezervuarą tik tada, kai aušinimo skysčio temperatūra mažesnė kaip 90ºC.

Dangtelį atsukite iki fiksatoriaus, išleiskite slėgį ir tada, atsukę visiškai, nuimkite. Jei radiatorius atidaromas iš karto, dėl slėgio gali pavojingai ištrykšti aušinimo skystis ir garai.

Aušinimo skysčio lygis turi siekti:
• Esant šaltam aušinimo skysčiui iki žymos 1.
• Esant karštam aušinimo skysčiui iki žymos 2.

Aušinimo skysčio išleidimo varžtas yra dešinėje variklio pusėje po radiatoriumi.

Apie antikorozinius ir neužšalančius skysčius skaitykite skyriuje „Eksploataciniai skysčiai“.

71