Tinklapio c123.lt naudojimo sąlygos

Dėkojame, kad aplankėte www.c123.lt – tinklapį apie Mercedes-Benz C123 lietuvių kalba. Linkime puikiai praleisti laiką mūsų tinklapyje ir kviečiame susipažinti su šiomis Tinklapio c123.lt naudojimo sąlygomis:

Sąvokos

Tinklapis – tinklapis www.c123.lt, įskaitant fotografijų galeriją (galerijas), forumą (forumus) ir kitus tinklapio komponentus.

Informacija – Tinklapyje pateikiami tekstai, atvaizdai, garso ir vaizdo kūriniai, elektroninės bylos, nuomonės, komentarai ir kita informacija. Informacija nelaikomos bylos, kurios techninėmis priemonėmis transliuojamos Tinklapyje iš kitų tinklapių (pvz. youtube.com).

Administracija – Tinklapio autoriai ir/arba savininkai, ir/arba administratoriai.

Informacijos patalpinimas ir panaudojimas

Siųsdami, skelbdami Informaciją Tinklapyje (įskaitant galerijas, formumus ir t.t.), Jūs suteikiate Administracijai gretutines teises į visą šią informaciją, jei nėra susitariama kitaip. Jei Jūs nesutinkate su šia sąlyga, susisiekite su Tinklapio Administracija dėl Informacijos talpinimo sąlygų.

Jei Jūsų veiksmai talpinant Informaciją pažeistų Informacijos savininko (savininkų) ir/arba autoriaus (autorių) teises, už tai esate atsakingi Jūs.

Informacija gali būti talpinama ir naudojama tik čia aprašytomis sąlygomis ir jokie kiti teiginiai, raštai, užuominos ir pan. negali būti laikomi susitarimais dėl Informacijos patalpinimo ir naudojimo.

Administracija patvirtina, kad nenaudoja Tinklapyje pateikiamos Informacijos, o taip pat jame pavaizduotų ženklų, pavadinimų, logotipų ir kitų autorinių teisių objektų komerciniais tikslais.

Visa Informacija, pateikiama Tinklapyje, Jūs galite laisvai savo nuožiūra naudotis nekomerciniais tikslais – spausdinti, siųsti elektroniniu paštu, naudotis spręsdami Jums iškylančius uždavinius ir t.t. Jūs negalite panaudoti Informacijos tik siekdami pelno, tai reiškia, kad bet kokia prekė ir/arba paslauga, suteikta remiantis Informacija, turi būti nemokama.

Atsakomybės apribojimai

Informacijai Tinklapyje nesuteikiamos jokios garantijos. Administracija negarantuoja, kad:
1. Informacija tinkama komercinei veiklai.
2. Infomacija tinkama naudoti konkrečiais tikslais ar konkrečiam uždaviniui atlikti.
3. Informaciją patalpinę asmenys gerbia ir nepažeidžia autorinių teisių.
4. Informacija yra pilna ir patikima.
5. Infomacija nėra pasenusi.

Administracija neprisiima jokios atsakomybės už Informacijos panaudojimą bei panaudojimo pasekmes nei Informacijos naudotojui, nei tretiesiems asmenims.

Administracija neatsako už reklamos turinį (taip pat ir forumuose), taip pat neprisiima jokių įsipareigojimų, susijusių su Tinklapyje reklamuojamomis prekėmis ar paslaugomis, taip pat nėra niekaip susijusi su reklamdaviais ir jų paslaugomis ar prekėmis.

Asmeninė informacija Tinklapyje

Tinkalpyje pateikiamose komentarų, registracijos, užsakymo formose lankytojų gali būti prašoma pateikti asmeninę informaciją (pvz., nurodyti vardą, telefono numerį, gyvenamąją vietą, el. pašto adresą). Administracija niekada neprašo nurodyti slaptos asmeninės informacijos.

Prisijungimo prie Tinklapio slaptažodis įvedamas tik specialioje formoje ir Jūs patys atsakingi už jo slaptumo išsaugojimą bei įsipareigojate neperduoti tretiems asmenims. Apie Tinklapio lankytojus surinkti duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo. Lankytojo asmeniniai duomenys gali būti panaudoti tuo atveju, jei mums reikėtų su juo susisiekti. Informacija apie lankytoją, kuris grubiai pažeidžia portalo ir forumo taisykles, kenkia, nusižengia įstatymams, gali būti panaudota sprendžiant klausimą dėl jo elgesio ir tolimesnio lankymosi Tinklapyje. Administracija gali kreiptis į teisėsaugos organus bei interneto tiekėjus dėl netinkamo lankytojo elgesio, priklausomai nuo pažeidimo sunkumo ir formos.

Tinklapio darbas

Administracija negarantuoja nenutrūkstamo Tinklapio darbo. Jei Jūs naudojatės Tinklapio paslaugomis bendraudami su kitais asmenimis, keisdamiesi Informacija ir t.t., negarantuojame nenutrūkstamo ir patikimo šių paslaugų teikimo. Taip pat negarantuojame, kad Informacijoje nėra mums nežinomų kompiuterinių virusų, klaidų ar kitų galinčių Jums pakenkti dalykų.

Taip pat Administracija neprisiima atsakomybės už pasekmes, kurias gali sukelti laikinas ar nuolatinis Informacijos neskelbimas Tinklapyje, duomenų, patalpintų Tinklapyje, praradimas, negalimybė prisijungti prie Tinklapio bei gauti Informacijos iš jo.

Nuorodos

Visos Tinklapyje esančios nuorodos pateikiamos tik vartotojų patogumui. Patekę į bet kokį tinklapį pasinaudodami Tinklapyje esančia nuoroda Jūs išeinate iš Tinklapio. Administracija nevaldo, nenaudoja ir nėra atsakinga už tinklapius, kurie nėra Tinklapio dalis.

Administracija nevertina, ne pritaria arba nepritaria, netikrina ir nereklamuoja nei šių tinklapių turinio, nei jų teikiamų paslaugų, nei galimų jų aplankymo rezultatų. Už bet kokį Tinklapyje esančių nuorodų panaudojimą ir/arba nepanaudojimą visa atsakomybė atitenka vartotojams.

Jūs galite patalpinti nuorodas į Tinklapį ir/arba atskirus jo puslapius su sąlyga, kad laikysitės šių reikalavimų:
1. Nuoroda turi būti nukreipta tiesiai į Tinklapį. Draudžiama Informaciją patalpinti taip, kad ji atrodytų patalpinta tinklapyje, iš kurio duodama nuoroda (pvz. wrapper).
2. Būtina išlaikyti Tinkalpio neutralumą, t.y. draudžiama kurti įspūdį ir/arba nuomonę, kad Tinklapis ir/arba Administracija ir/arba Tinklapio lankytojai palaiko vieną ar kitą tinklapį, nuomonę, produktą, paslaugą ir t.t.
3. Draudžiama pateikti neteisingas žinias, informaciją apie Tinklapį ir/arba Administraciją, ir/arba Tinklapio vartotojus, ir/arba Tinklapio produktus bei paslaugas.

Baigiamosios nuostatos

Lankydamasis Tinklalapyje ir/arba naudodamiesi jame esančia informacija pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šiomis Tinklapio c123.lt naudojimo sąlygomis, o taip pat su Privatumo sąlygomis, jas supratote ir įsipareigojate laikytis.

Linkime, kad Jūsų apsilankymas tinklapyje www.c123.lt paliktų pačius geriausius įspūdžius.

Pagarbiai

Tinklapio Administracija