Autorinės teisės

Autorinės teisės į tinklapį www.123.lt, toliau vadinamą Tinklapiu, bei į Tinklapyje pateikiamus ir pažymėtus ženklu © c123.lt tekstus, atvaizdus, garso ir vaizdo kūrinius, elektronines bylas, o taip pat nuomones, komentarus ir kitą informaciją (toliau vadinamą Informacija) priklauso asmeniui, kuris yra interneto adresų srities (subdomain) c123.lt savininkas ir/arba valdytojas, jei nenurodyta kitaip. Autorinės teisės į Tinklapyje pateikiamus nepažymėtus ženklu © c123.lt tekstus, atvaizdus, garso ir vaizdo kūrinius, elektronines bylas ir kitą informaciją gali priklausyti ir kitiems asmenims.

Pavadinimai, emblemos ir logotipai “Daimler”, “Daimler-Benz”, “Mercedes-Benz AG”, “Mercedes-Benz”, atskirų modelių pavadinimai, emblemos ir logotipai priklauso koncernui “Daimler AG”. Kiti prekiniai ženklai, pavadinimai, logotipai ir kiti autorinių teisių objektai, kurie vienaip ar kitaip pavaizduoti Tinklapyje, priklauso šių ženklų, pavadinimų, logotipų ir kitų autorinių teisių objektų savininkams.

Tinklapis ir/arba jo autoriai, ir/arba savininkai, ir/arba administratoriai (toliau vadinami Administracija) neprivalo atsilyginti Informacijos pateikėjui ir gali laisvai disponuoti jiems pateikta Informacija savo nuožiūra, nenurodydami Informacijos šaltinio ir/arba autoriaus, jei nesutarta kitaip. Autorius gali kreiptis į Tinklapio administratorius, prašydamas pašalinti jo pateiktą informaciją, pridėti nuorodą apie autorystę ir pan.

Jeigu Jums autoriaus teisėmis priklausanti medžiaga pateikta Tinklapyje be Jūsų žinios ir sutikimo, praneškite Tinklapio Administracijai elektroniniu paštu infо@с123.lt, nurodydami šaltinį, kuriame Administracija galėtų patikrinti, kad medžiagos autorystė tikrai priklauso Jums, bei ką prašote su ja padaryti – pašalinti iš Tinklapio, nurodyti (jei tai įmanoma) patalpinusio asmens duomenis, ar pridėti nuorodą apie Jūsų autorystę.

Jei talpinate Tinklapyje paskelbtą Informaciją, privalote vienareikšmiškai ir aiškiai nurodyti informacijos šaltinį “Šaltinis: www.c123.lt”.