Tempomatas: paprastas ir patogus pagalbininkas

Tempomatas (populiariai dar vadinamas „autopilotu”, „cruise control”) yra įtaisas, skirtas palaikyti pastovų automobilio greitį. Tai nepaprastai patogus dalykas daug keliaujant ir važinėjant užmiesčio keliais. Taip pat, jo pagalba galima važiuoti daug ekonomiškiau, nes akseleratoriaus pamina yra vienoje nekintamoje pozicijoje, todėl nėra įprastų pagreitėjimų-sulėtėjimų.

Nors Mercedes-Benz 123-iosios serijos automobiliuose naudojami dviejų tipų tempomatai, visi jie veikia važiuojant didesniu kaip 40 km/h greičiu. Nepatartina naudoti tempomatą esant sunkioms eismo sąlygoms (pvz. blogom meteorologinėms sąlygoms, kai intensyvus eismas ir t.t.).

Žemiau pateikiame ištrauką iš 123-iosios serijos Mercedes-Benz automobilio naudotojo instrukcijos:

Trumpa C123 tempomato naudojimo instrukcija

Tempomato rankenėlės pagalba galima užfiksuoti bet kurį pasiektą greitį, didesnį už 40 km/h:
1 – Fiksavimas (nuspausti jungiklį), greitėjimas (jungiklį laikyti nuspaustą)
2 – Fiksavimas (nuspausti jungiklį), lėtėjimas (jungiklį laikyti nuspaustą)

Normaliomis sąlygomis norimas greitis automobiliui suteikiamas greičio paminos pagalba. Trumpai nuspaudus rankenėlę į padėtį 1 arba 2, šis greitis yra užfiksuojamas ir greičio paminą galima atleisti.

Norint padidinti automobilio greitį (pavyzdžiui lenkiant), galima naudoti greičio paminą. Ją atleidus vėl automatiškai nustatomas prieš tai užfiksuotas greitis.

Norint šiek tiek padidinti arba sumažinti automobilio greitį (pavyzdžiui susilyginant su transporto srauto greičiu), jungiklį reikia laikyti nuspaustą 1 ar 2 padėtyje, kol pasiekiamas norimas greitis. Atleidus rankenėlę palaikomas naujas greitis.

3 – Išjungimas.

Norint išjungti tempomatą, rankenėlę reikia spūstelėti į 3 padėtį. Tempomatas taip pat išsijungia, kai nuspaudžiama stabdžio pamina arba greitis sumažėja mažiau 40 km/h.

4 – Atmintis

Jei jungiklis nuspaudžiamas į 4 padėtį esant 40 km/h ir didesniam greičiui, automatiškai nustatomas toks greitis, koks buvo užfiksuotas prieš išsijungiant tempomatui. Jei raktas vairo spynoje pasukamas į 1 arba 0 padėtį, išsaugotas įrašas ištrinamas.

Svarbu! Naudokite tempomatą tik tada, kai eismo sąlygos leidžia palaikyti vienodą greitį. Atminties funkcija turėtų būti naudojama tik tada, kai vairuotojas tiksliai žino koks buvo prieš tai užfiksuotas greitis ir yra tikras, kad nori jį vėl nustatyti.

Veikiant tempomatui automatinės pavarų dėžės svirtis neturėtų būti jungiama į “N” padėtį, nes taip galima sugadinti variklį.