Nors renkantis ir vairuojant klasikinį Mercedes-Benz (tame tarpe 123-iosios serijos coupe) dinaminės savybės vaidina geriausiu atveju antraeilį vaidmenį, per ilgus metus susiklostė keista tradicija modelių aprašymuose suminėti kilovatus ir niutonmetrus, kilometrus per valandą ir sekundes. Vietos tinklapyje užteks viskam, todėl tenkiname tuščią smalsumą ir publikuojame šiuos nesvarbius duomenis. Transmisija LaikotarpisPlačiau >