Aštuntojo dešimtmečio vidurį Europa pasitiko atstačiusi karų sugriautas ekonomikas ir sutaikiusi įskaudintas visuomenes. Atėjo laikas mėgautis gyvenimu: pradėjo nykti valstybių sienos, mokslas žengė septynmyliais žingsniais, žmogus žengė ant Mėnulio paviršiaus, vakarėliuose griaudėjo disko ir modernios roko kryptys, kinuose sukosi Naujojo Holivudo filmai, o gerovė, rodėsi, niekada nesibaigs. Mercedes-Benz įvertino savoPlačiau >